Zajęcia dodatkowe

Język angielski

CODZIENNIE doświadczone lektorki prowadzą zajęcia mające na celu w przystępny sposób przybliżyć dzieciom język obcy. Dzieci poprzez zabawę uczą się nowych słówek, zwrotów, piosenek, wierszyków, wyliczanek. Nie brakuje także zabaw ruchowych, plastycznych i muzycznych.

Język francuski

Jeden raz w tygodniu dzieci poprzez zabawę uczą się języka francuskiego. Ważną rolę w trakcie zajęć odgrywa muzyka. Najmłodsi uczą się piosenek i wyliczanek, którym poświęca się dużo czasu w nauczaniu przedszkolnym we Francji.

Gimnastyka buzi i języka

Poprzez gry i zabawy dzieci usprawniają aparat mowy, kształtują słuch fonemowy i fonetyczny. Dzięki temu zwiększamy możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez naszego przedszkolaka.

Joga

Zajęcia z jogi to kreatywne zabawy połączone z muzyką, teorią kolorów, geometrią, opowiadaniami, rysowaniem zwierząt i mandali, sposobem poruszania się zwierząt oraz
ciekawostkami z ich świata. W trakcie zajęć pobudzana jest wyobraźnia, dzieci stają się świadome oddechu oraz możliwości ich ciał.

Zajęcia plastyczne

W czasie tych zajęć dzieci fantazjują przy pomocy masy solnej, plasteliny, papieru i innych materiałów. Celem jest rozwój wyobraźni dziecka, jego twórczej ekspresji, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzone przy akompaniamencie, które pozwalają zadbać o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną dzieci.

Zajęcia taneczne

Doskonali ogólną koordynację, a także rozwija cechy ruchu ludzkiego, takie jak lekkość, sprężystość, gibkość, płynność, skoczność.

Gimnastyka

Zajęcia gimnastyczne prowadzone są w formie ćwiczeń oraz zabaw ruchowych. 

Poprawiają koordynację ruchową dziecka. usprawniają motorykę dużą oraz  kształtują sprawność ogólną.

Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” to cykl zajęć organizowany w naszym przedszkolu. Zajęcia te pozwalają dzieciom zaznajomić się z literaturą, zachęcają do wspólnego spędzania czasu z rodzicami oraz przytulanką.

Fantazyjna matematyka

Cykl zajęć „Fantazyjna matematyka” daje dzieciom możliwość sprawdzenia swoich zdolności matematycznych. Ciekawe zajęcia poruszają tematy związane z porami roku, sytuacjami z życia codziennego oraz świętami wynikającymi z kalendarza.

Mali Astronomowie

Cykl zajęć „Mali Astronomowie” zachęca dzieci do zgłębiania informacji o świecie. Wspólne tworzenie gwiazd i planet daje dzieciom możliwość poznania Układu Słonecznego.