Search
Close this search box.

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

English every day! Codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez doświadczonych lektorów. Współpracujemy ze szkołą językową Easy English Maciej Łukasik. Dzięki przyjaznej i kameralnej atmosferze zajęć przedszkolaki w naturalny sposób przyswajają język. Pasja i kreatywność lektorów sprawiają, że nauka języka angielskiego jest przede wszystkim wspaniałą przygodą i zabawą!

Język francuski

Dzieci z naszą lektorką Agnieszką Szczukowską uczą się poprzez zabawę. Metodyka nauczania języka francuskiego jako obcego jest bardzo zbliżona do metodyki nauczania języka angielskiego. Efektywną naukę umożliwia wykorzystanie gier, zabaw ruchowych rymowanek. Ważną rolę w trakcie zajęć odgrywa muzyka. Najmłodsi uczą się piosenek i wyliczanek, którym poświęca się dużo czasu w nauczaniu przedszkolnym we Francji.

Terapia logopedyczna

Wszystkie przedszkolaki w naszej placówce objęte są bezpłatną pomocą logopedyczną. Na zajęciach indywidualnych poprzez gry i zabawy usprawniają aparat mowy, kształtują słuch fonemowy i fonetyczny. W zakres opieki logopedycznej wchodzi także bezpłatna diagnoza dziecka na początku roku szkolnego.

Joga

Zajęcia z jogi to kreatywne zabawy połączone z muzyką, teorią kolorów, geometrią, opowiadaniami, rysowaniem zwierząt i mandali, sposobem poruszania się zwierząt oraz
ciekawostkami z ich świata. W trakcie zajęć pobudzana jest wyobraźnia, dzieci stają się świadome oddechu oraz możliwości ich ciał.

Zajęcia plastyczne

W czasie tych zajęć dzieci fantazjują przy pomocy farb, masy solnej, plasteliny, papieru, kredek i innych materiałów. Rozwijają wyobraźnię, twórczą ekspresję, fantazję i sprawność manualną. Co więcej kształtują zachowania społeczne. Dzieci nabywają umiejętności posługiwania się różnymi przyborami i poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzone są przy akompaniamencie i pozwalają zadbać o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną dzieci. Wpływają także na rozwijanie poczucia rytmu, naukę reagowania ruchem na zmianę tempa i dynamiki. Dzieci uczą się śpiewać, tańczyć i grać na prostych instrumentach muzycznych.

Zajęcia taneczne

Pani Ola ze Szkoły Tańca „Stakato” w ramach zajęć popołudniowych prowadzi zajęcia taneczne dla chętnych przedszkolaków. Taniec doskonali ogólną koordynację, a także rozwija cechy ruchu ludzkiego, co ma wpływ na poprawną postawę. Zaletą jest także nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji samego siebie i innych, poszukiwania i pokonywania barier swoich możliwości. 

Gimnastyka z elementami integracji sensorycznej i korekcji

Zajęcia gimnastyczne prowadzone są w formie ćwiczeń oraz zabaw ruchowych. Najlepsza nauka to nauka przez zmysły, dlatego w trakcie ćwiczeń oprócz poprawnego wykonywania ruchów nasza instruktorka oddziaływuje na zmysły dotyku, wzroku, słuchu i węchu. Ćwiczenia poprawiają koordynację ruchową dziecka, usprawniają motorykę dużą oraz kształtują sprawność ogólną.

Multisensoryka

Multisensoryka to przede wszystkim ukierunkowana zabawa mająca na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów, której celem jest optymalne wspieranie rozwoju mózgu i posługiwania się zmysłami. Podczas Multisensoryki dostarczamy dzieciom bardzo różnorodnych bodźców wspierających ich integrację sensoryczną. Stymulujemy wszystkie zmysły: wzroku, dotyku, węchu, słuchu, smaku, czucie głębokie, równowagę.  

Sport Zajawka zajęcia sportowe

Popołudniowe zajęcia sportowe dla chętnych dzieci prowadzone we współpracy ze Sport Zajawką, których motto brzmi „Żyj zdrowo na sportowo”.

 

Edukacja proekologiczna

Dużą wagę przykładamy do zachowań proekologicznych. Zwracamy uwagę na piękno naszej planety, podkreślamy znaczenie natury dla człowieka i uczymy, jak o nią dbać. Nasze przedszkolaki segregują śmieci, oszczędzają światło i wodę. Uczymy dzieci właściwych nawyków proekologicznych, rozwijamy ich poczucie troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.