PLAN DNIA
Niepubliczne Przedszkole „FANTAZJA”

6:00 – 8:00Schodzenie się dzieci do przedszkola – w grupach połączonych. Indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.
8:00 – 8:20Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:20 – 8:30Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
8:30 – 9:00Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
9:00 – 9:30Mycie zębów. Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci.
9:30 – 10:00Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu dnia (język angielski, joga, rytmika, język francuski, zajęcia plastyczne, logopedia, gimnastyka korekcyjna).
10:00 – 10:20Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
10:20 – 10:50Zajęcia programowe. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.
10:50 – 11:00Czynności organizacyjno-porządkowe. Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11:00 – 11:30Obiad – zupa. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.
11:30 – 11:45Czynności samoobsługowe. Mycie zębów.
11:45 – 12:15Zajęcia z języka angielskiego – codziennie.
12:15 – 13:20Spacer, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dziećmi.
13:20 – 13:30Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu – II danie.
13:30 – 14:00Obiad – II danie. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Samodzielne posługiwanie się sztućcami.
14:00 – 14:50Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. Słuchanie lub oglądanie bajek. Zabawy swobodne.
14:50 – 15:00Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
15:00 – 15:20Podwieczorek.
15:30 – 17:00Zabawy dowolne – w grupach połączonych. Czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu na przedszkolnym placu zabaw. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. Indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi.
* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

W naszym przedszkolu organizujemy:

 • raz w miesiącu zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci,
 • imprezy okolicznościowe wg kalendarza imprez przedszkolnych,
 • wyjazdy integracyjne,
 • pikniki,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • urodziny każdego dziecka,
 • przedstawienia,
 • teatrzyki,
 • spotkania z „ciekawymi ludźmi”

Ponadto:

 • bierzemy udział w licznych konkursach i zawodach: recytatorskich, tanecznych, plastycznych, sportowych,
 • zapraszamy teatrzyki wędrowne
 • organizujemy cykle zajęć dla dzieci
 • bierzemy udział w licznych projektach edukacyjnych

Nie znalazłeś opcji dla Twojej pociechy?

Zadzwoń lub napisz, a my odnajdziemy satysfakcjonujące dla Ciebie rozwiązanie.