Poniżej przekazujemy Państwu informację dotyczącą rekrutacji od Dyrekcji SSP nr 2 z OI w Tczewie.

 

Zapraszamy do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie !!!

Szanowni Rodzice!

Chcielibyśmy zaoferować Waszym dzieciom rozpoczęcie edukacji w szkole wyjątkowej, zapewniającej wszechstronny rozwój, propagującej ideę sportu i zdrowego stylu życia, rozwijającej kreatywność uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy rozpoczęcie edukacji w jednym z trzech typów klas: klasy sportowe – pływackie, klasy integracyjne, klasy ogólne.

Zapisu dziecka do klasy I można dokonać

od 1 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.

Wniosek rekrutacyjny oraz wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klas sportowych, będą musieli dostarczyć dodatkowo skierowanie dla swojego dziecka od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty medycyny sportu. Dziecko będzie musiało przejść specjalistyczne badania lekarskie pod kątem przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu, jaką jest pływanie. Specjalistyczne badania lekarskie staramy się zorganizować na terenie szkoły, gdyż w Tczewie nie ma odpowiedniego specjalisty. Dzieci przystąpią również do próby sprawności fizycznej. O terminie testu sprawności fizycznej oraz terminie badań zostaną Państwo poinformowani w dniu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej.

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub starających się o takie orzeczenie, prosimy o zaznaczenie tego faktu we wniosku rekrutacyjnym oraz zgłoszenie w sekretariacie szkoły.

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych oraz grup przedszkolnych nastąpi dnia 13 kwietnia 2021 r. o godz.12.00. Do dnia 20 kwietnia 2021 r. rodzic dziecka zakwalifikowanego zobowiązany będzie potwierdzić wolę rozpoczęcia przez dziecko edukacji w SSP 2 z OI w pisemnym oświadczeniu. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację rodzica z chęci kształcenia dziecka w SSP 2 z OI i skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych i grup przedszkolnych SSP 2 z OI zostanie opublikowana dnia 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.

 

Zapraszamy rodziców

na Dzień Otwarty Szkoły

– w tym roku on line –

który odbędzie się 4 marca 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00.

Będziecie Państwo mieli okazję porozmawiać on line z dyrekcją, nauczycielami klas I – III, trenerami pływania, pedagogami, psychologiem, logopedą i nauczycielami świetlicy  –  przekonać się, czy szkoła przygotowana jest do przyjęcia Waszego dziecka.

Zachęcamy do zapisywania dzieci do klasy pierwszej w naszej szkole.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

tel: 058-777-2-888;

e-mail:ssp2tczew1@wp.pl

Dodaj komentarz